Gratis frakt på bestillinger

over 399 NOK

Gratis frakt på bestillinger

over 399 NOK

Et barnematsmerke med tanke på fremtiden

 

Vi i Alex&Phil vil ta ansvar for den klimapåvirkningen vi bidrar til og vi vil hjelpe vanskeligstilte barn. Derfor bidrar vi regelmessig til SOS Barnebyers arbeid for barn i nød og klimakompenserer for bedriften vår.

Da vi startet Alex&Phil AB, ønsket vi å bidra til at de mest sårbare barna også får den ernæringen de trenger. Derfor bestemte vi oss for at vi, uansett om Alex&Phil går med overskudd eller ikke, skal gi støtte til barn i nød rundt om i verden på ulike måter. Gjennom årene har vi gitt bort mat til barn på flukt og i 2022 har vi jevnlig sendt mat til krigsrammede barn i Ukraina. Vi har også støttet den svenske Barnekreftfonden. Alex&Phil er et stolt partnerselskap til SOS-barnebyer Sverige og vi støtter først og fremst deres arbeid i Den sentralafrikanske republikk, som er et av verdens fattigste land.

SOS Barnebyer har en barneby i hovedstaden Bangui og en i Bouar, som kalles for "Astrid Lindgrens barneby». Her har behovet for nødhjelp økt som følge av uroen i landet de siste årene. Derfor har organisasjonen også et nødhjelpsprogram med fokus på psykososial støtte til barn og utsatte familier, utdanning og tilgang til næringsrik mat. Alex&Phils støtte rettes mot at barna i barnebyene skal få næringsrik mat, slik at de kan vokse, utvikle seg og nyttiggjøre seg den utdanningen de får ved hjelp av SOS Barnebyer.

På den måten vet du at når du kjøper mat fra Alex&Phils, så gjør du en god gjerning både med tanke på ditt eget barn, med også for barn som har det vanskelig.

At maten vår er KRAV-merket betyr at den er økologisk. Men det betyr også at vi følger og oppfyller et strengt regelverk som blant annet omfatter dyrevelferd, og at de matvarene vi bruker dyrkes på en miljøvennlig måte, uten kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel. Vi bidrar til at bonden får et godt arbeidsmiljø og at maten ikke inneholder kunstige tilsetningsstoffer eller har blitt produsert med genmodifiserte organismer (GMO).

Men vi synes ikke at det er nok.

Alex&Phils har som mål at vi som bedrift og alle våre produkter skal være klimanøytrale, og ved hjelp av Tricorona Climate Partner AB har vi regnet ut klimapåvirkningen for alle produktene våre. De har analysert hele råvare- og produksjonskjeden vår, inkludert forpakninger og emballasje samt all transport, selv om vi er nøye med å frakte råvarene våre med land- og sjøtransport for å unngå flytransport.

Vi klimakompenserer deretter ved å støtte Sri Balaji, som er et biomassekraftverk i delstaten Andhra Pradesh i Øst-India. Vi har valgt Sri Balaji fordi de både er Gold Standard-merket og godkjent av FN under Clean Development Mechanism (CDM). Her kan du lese mer om hva de forskjellige sertifiseringsmetodene betyr.

Kraftverket Sri Balaji bruker fornybart jordbruksavfall som brensel i stedet for kull og sparer på denne måten jorden for rundt 29 000 tonn Co2 per år. Indias nåværende energiproduksjon er i svært stor grad basert på fossilt brensel. Ved å bidra med fossilfri energi til strømnettet, bidrar prosjektet til redusert forurensing lokalt og globalt.

Prosjektet Sri Balaji har også bidratt til flere positive lokale endringer. For eksempel har det blitt opprettet et stipendprogram for studenter, bygget et skolekjøkken med vannrenseanlegg, installert sanitærrom og bygget en klinikk der det deles ut gratis medisiner til byens innbyggere. I tillegg plantes det 500 trær hvert år i forbindelse med prosjektet.

Vi følger emballasjeutviklingen nøye. Siden 2019 produseres emballasjen til våre grøter og smoothies hovedsaklig av fornybare, plantebaserte materialer som sukkerrør. Og vi er de første i Sverige og Norge som produserer mat til barn i Tetra Recart® som har 80 prosent mindre klimapåvirkning enn tilsvarende glasskruke med lokk. Les mer på www.alexphil.se/info/klimatpaverkan.

 

Informasjon