Et barnematsmerke med tanke på fremtiden

 

Vi hos Alex&Phil vil ta ansvar for den klimapåvirkningen vi bidrar til og hjelper vanskeligstilte barn. Derfor bidrar vi regelmessig til SOS Barnebyers arbeid for barn i nød og klimakompenserer for bedriften vår.

Da vi startet Alex&Phil AB, etablerte vi samtidig innsamlingsstiftelsen Alex&Phil Foundation. Uansett om Alex&Phil går med overskudd eller ikke, gir vi penger til stiftelsen for å hjelpe barn som lider nød rundt om i verden. Alex&Phil er en stolt partnerbedrift til SOS Barnbyar Sverige, og det er denne organisasjonen som kommer til å få den største delen av de inntektene som salget genererer. Vi har valgt å støtte SOS Barnebyers arbeid i Den sentralafrikansk republikk, et av verdens fattigste land.

SOS Barnebyer har en barneby i hovedstaden Bangui og en i Bouar, som kalles for "Astrid Lindgrens barneby». Behovet for nødhjelp har økt i landet som følge av uroen i landet de siste årene. Derfor har organisasjonen også et nødhjelpsprogram med fokus på psykososial støtte til barn og utsatte familier, utdanning og tilgang til næringsrik mat. Alex&Phils støtte rettes mot at barna i barnebyene skal få næringsrik mat, slik at de kan vokse, utvikle seg og nyttiggjøre seg den utdanningen som de får ved hjelp av SOS Barnebyer.

På den måten vet du at når du kjøper mat fra Alex&Phils, så gjør du en god gjerning både i forhold til ditt egnet barn og barn som har det vanskelig.

Det at all maten vår er KRAV-merket betyr at den er økologisk. Men det betyr også at vi oppfyller vidtrekkende regler som omfatter dyreomsorg, og at de matvarene vi bruker dyrkes miljøvennlig, uten kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel. Vi bidrar til at bonden får et godt arbeidsmiljø og at maten ikke inneholder kunstige tilsetningsstoffer eller har blitt produsert med genmodifiserte organismer (GMO).

Men vi synes ikke at det er nok.

Alex&Phils har som mål at vi som bedrift og alle våra produkter skal være klimanøytrale, og ved hjelp av Tricorona Climate Partner AB har vi regnet ut klimapåvirkningen for alle produktene. De har analysert hele råvare- og produksjonskjeden vår, inklusiv forpakninger og emballasje samt all transport, selv om vi er nøye med å frakte råvarene våre med land- og sjøtransport og unngå flytransport.

Vi klimakompenserer deretter ved å støtte Sri Balaji, som er et biomassekraftverk i delstaten Andhra Pradesh i Øst-India. Vi har valgt akkurat Sir Balaji fordi de både er Gold Standard-merket og godkjent av FN under Clean Development Mechanism (CDM). Her kan du lese mer om hva de forskjellige sertifiseringsmetodene betyr.

Kraftverket Sri Balaji bruker fornybart jordbruksavfall som brensel i stedet for kull og dermed spares jorden for rundt 29 000 tonn karbondioksin per år. Indias nåværende energiproduksjon er i svært stor utstrekning basert på fossilt brensel. Ved å bidra med fossilfri energi til el-nettet, bidrar prosjektet til redusert forurensing lokalt og globalt.

Prosjektet Sri Balaji har i tillegg ført til ytterlige positive lokale endringer. For eksempel har man opprettet et stipendprogram for studenter, bygd et skolekjøkken med vannrensningsanlegg, installert sanitærrom og bygd en klinikk der det deles ut gratis medisiner til byens innbyggere. I tillegg planter man 500 trær hvert år.

Vi følger emballasjeutviklingen nøye, og i begynnelsen av 2019 kommer vil vi å slutte å bruke aluminium og gå over til 80 % biobasert plast. Vi reduserer også plastmengden vi bruker i korkene våre, og de vil nå bestå av 100 % bioplast og fornybare råvarer som f.eks. sukkerrør.

 

Informasjon