Gratis frakt på bestillinger

over 399 NOK

Gratis frakt på bestillinger

over 399 NOK

Ett barnmatsföretag för framtiden

Alex&Phil arbetar med en vision om ett mer miljövänligt samhälle. Att alla våra produkter är ekologiska och KRAV-märkta är därför en självklarhet. Men vi tycker inte att det räcker med det.

Alex&Phils mål är att vi som företag och alla våra produkter ska vara klimatneutrala - från första sålda portionen. Vi menar nämligen att den barnmat ditt barn äter självklart ska vara ärlig och utan tillsatser, men också att vi som barnmatsföretag måste ha ett mer långsiktigt helhetsperspektiv med både ett socialt ansvarstagande och ett ansvarstagande för att inte belasta miljön.

För att uppnå detta mål samarbetar vi med Tricorona Climate Partner AB för att redan från första sålda förpackningen ha ett aktivt klimatsamarbete på plats. Vi har låtit Tricorona räkna på varje produkts klimatpåverkan så att vi verkligen kan vara säkra på att det blir rätt. För att det ska vara möjligt har vi gått igenom hela vår råvaru- och produktionskedja. Tricorona har räknat på produktionen av våra förpackningar, varifrån våra råvaror kommer, hur de fraktas till vår produktionsanläggning, hur produktionen går till och förstås hur de fraktas från färdig produkt till vårt centrallager i Sverige och sedan ut till butik. Vi är noga med att våra råvaror fraktas med land- och sjötransporter och vi undviker flygtransporter.

 


 

Stöd till indiska Sri Balaji

Genom att klimatkompensera med projektet Sri Balaji arbetar Alex&Phil för att vara ett klimatneutralt företag samtidigt som vi stöder dem som ligger oss närmast om hjärtat: barnen.

Vi har valt just Sri Balaji eftersom det både är Gold Standard-märkt och godkänt av FN under Clean Development Mechanism samt har en social dimension. Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall som bränsle istället för kol, den vanligaste energikällan i Indien, och besparar därmed jorden på cirka 29 000 ton koldioxid per år. Indiens nuvarande energiproduktion är i mycket stor utsträckning baserad på fossila bränslen men genom att bidra med fossilfri energi till elnätet mildrar projektet de lokala föroreningarna och de globala klimatutsläppen. Projektet Sri Balaji har dessutom inneburit ytterligare positiva lokala förändringar så som finansiering av utbildnings- och hälsoinitiativ. Exempelvis har man skapat ett stipendieprogram för studenter, byggt ett nytt skolkök med en vattenreningsanläggning, installerat sanitära anläggningar och byggt ett sjukhusvårdsläger där gratis mediciner delas ut till byborna. Man planterar därtill 500 träd varje år.

 

Läs mer om vad de olika certifieringsmetoderna innebär.

 

 

Informasjon